و بهشت نه زمان است و نه مکان، بلکه رسیدن به کمال است...

اثر جاودانه ریچارد باخ و آموختن پرواز به دیگرسو:

جاناتان مرغ دریایی

 

برای دریافت نسخه PDF کتاب، پرنده را لمس کنید:
 

میهن اسکریپت